FLL Suomi

Robottikisa
Tiedeprojekti
Hauskanpito
Yleistä

Vuonna 2016 voimaan astumassa oleva opetussuunnitelmaa painottaa samoja arvoja ja asioita kuin FLL-kisailu, esimerkiksi oppiainerajat ylittävä oppiminen, keskustelut, taidot ja tekeminen sekä toisilta oppiminen.

FIRST FIRST Lego League on maailmalaajuinen, vuosittain uusiutuva opetusta tukeva ohjelma.

Opetussuunnitelma 2016

FIRST LEGO Leaguen ajatusmaailma esimerkiksi oppimiseen oppimisesta, toisten kunnioittamisesta, oppiainerajat ylittävästä opetuksesta sopivat erittäin hyvin yhteen OPS2016:n kanssa.

Alakoulussa luokanopettaja voi koordinoida ja järjestää FLL.n vaatimat tunnit esimerkiksi käsitöistä, matematiikasta tai englanninkielestä. Yläkoulussa puolestaan aineenopettajat voivat toimia esimerkiksi oman alansa asiantuntijoina, joiden ammattitaitoa ja aineenhallintaa oppilaat voivat käyttää hyödyksi kysyessään apuja. Koko hommaa koordinoi, eli pitää käsissään esimerkiksi käsityön opettaja tai joku muu aiheesta innostunut.

Aikataulutus on aloittelevalle ja kokeneemmallekin valmentajalle haastavaa. Perussääntö on, että aika loppuu aina kesken.

Ydinarvot toteutuvat joka tunti, joka koulupäivä, aina harrastuksissa. Niitä, kuten muitakin hyviä käytöstapoja kannattaa kunnioittaa.

Tiedeprojektin tekemiseen kuluu fyken tunteja, äidinkieltä, mahdollisesti musiikkia. Muutamalla tunnilla kutakin ainetta saa jo tehtyä hyvän projektin ja samalla harjoiteltua sen esittämistä.

Robottiohjelmointi ja sen dokumentointi on tärkeää. Dokumentointi kuuluu jo OPS2016:n normeihin, joten siihen kannattaa panostaa. Dokumentoinnin voi tehdä valokuvaamalla, piirtämällä, blogilla tai vaikka tekemällä miellekartan.

Robottien koodaus vaatinee aikaa, ja siihen omistautunut porukkaa halunnee käyttää kaikki välitunnit (kuten tiedeprojektiinkin) lopulliseen hiomiseen. Mutta jo parilla matematiikan tunnilla, muutamalla fyken tunnilla ja kahdella käsityöntunnilla pääsee pitkälle.

Kaiken kaikkiaan, kokonaisaikaa kannattaa valita pari kuukautta, josta muutama tunti viikossa voi käyttää FLL-tehtävien ratkomiseen. Yleensä loppua kohti tulee aina paniikki.

Vieressä Opetushallistuksen Irmeli Halisen ja Eija Kauppisen tekemä OPS2016 hyvin tiivistävä esitys.

John R. Briggs:n projektimalli

John R. Briggs:n koulun opettajat ovat lähteneet vetämään FLL:ää hyvin projektiluontoisesti. Opettajan rooli on projektipäällikkö, joka vetää tiimipalavereita. Asiantuntijoina käytetään oikeiden asiantuntijoiden lisäksi aineenopettajia, ja heidän eritystietämystään.

Oppilaat on jaettu ryhmiin, jotka toimivat toistensa kanssa. Kaikilla on joku rooli. Joukkue loppujen lopuksi työskentelee projektin parissa varsin itsenäisesti. Opettaja on lähinnä seurannut ja ohjannut kokonaisuuden etenemistä pitämällä säännöllisesti projektipalaverin kaltaisia oppitunteja, 2-3 kertaa viikossa.

Esimerkki on selkeästi luokanopettajan päiväkirja. Yläasteella tekemisten ryhmittely pitää tietysti tehdä hiukan toisin, eri oppiaineiden mukaisiin asiakokonaisuuksiin. Toisaalta tämä tarjoaa joukkueelle oivallisen mahdollisuuden hyödyntää eri opettajien asiaosaamista ym. tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Katso heidän projektipäiväkirjansa.

Yhteistyössä: