FLL Suomi

Robottikisa
Tiedeprojekti
Hauskanpito
Foorumi

Foorumi on Palikkatakomon sivuilla. Siellä, muiden Lego-harrastajien turvissa on hyvä keskustella kisasta, projekteista, ohjelmoinnista tai kaikesta muusta. Myös sivuilla olevista virheistä voi ilmoitella sinne tai suoraan pohjalla oleviin osoitteisiin.

Alla linkkejä joihinkin keskusteluihin.

Robotiikka- ja tiedekasvatus ry

Sääntömääräinen vuosikokous 2017

Robotiikka- ja tiedekasvatusyhdistyksen vuosikokous pidetään perjantaina 20.10. kello 17.00- osoitteessa Meritullinkatu 16 H. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10. § mukaiset vuosikokousasiat.

Robotiikka- ja tiedekasvatus ry on voittoa tavoittelematon ja yleishyödyllinen yhdistys. Sen tarkoituksena on edistää perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa oppiainerajat ylittävää eheyttävää opetusta sekä edistää lasten ja nuorten

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

Vakiintunut alueellinen edustus: Alueellinen yhteisö kykenee vastaamaan alueellaan mm. ohjaajien perehdyttämisestä, sekä tukemaan tutustumis- ja pilotointivaiheissa eteneviä alueita.

Alueellinen edustus: Alueellinen yhteisö on ottanut vastatakseen toiminnan järjestämisestä alueellaan.

Pilotointi: Alueella järjestetään 5—8 joukkueen esittelyturnaus.

Tutustumisvaihe: Yksittäisiä asiasta kiinnostuneita uudisraivaajia.

Robotiikka- ja tiedekasvatus ry toimii aktiivisesti yhteistyössä virolaisen kumppanimme Robootika:n kanssa. Robootika järjestää erittäin suosittua Virossa FLL-kisaa. Siellä osallistujia on jo yli 40% kouluista. Katso Robotiikan Youtube-sivulta lisää hyvää menoa.

Robotiikka- ja tiedekasvatus ry

Suomessa FLL-kisatoimintaa ylläpitää voittoa tavoittelematon Robotiikka- ja tiedekasvatus ry. Yhdistys on FIRST LEGO Leaguen valtuuttama virallinen toimija Suomessa.

Tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on

  • käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
  • käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
  • kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
  • kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
  • päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
  • säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.
Kisanjärjestäjän pikaopas

Lyhyt eikä kaikenkattava FLL-paikallisturnauksen järjestämisopas löytyy osoitteesta www.fllsuomi.org/kisanjarjestaminen.

Hallitus

Robotiikka- ja tiedekasvatus ry:n hallituksen jäsenet kaudella 2016—2017 ovat

Yhteyshenkilöt

FLL Suomeen saa yhteyden esimerkiksi sähköpostilla osoitteeseen info@fllsuomi.org tai suoraan Pekka Piholaan tai Markku Leinoon. Alla olevaa lomakettakin voi kokeilla.

Sosiaalinen media

FLL Suomi on aktiivisesti mukana twitterissä, Youtubessa, Instagrammissa ja Facebookissa.