Suomi Finland
info@fllsuomi.org

City Shaper; sääntöpäivitykset

FLL — tiedettä ja tekniikkaa

City Shaper; sääntöpäivitykset

Muutamia sääntöpäivityksiä (tehtävät 1,2,5,6,12 ja sääntökohta 33) on tullut kansainväliselle sivustolle, ja kerätään ne tähän suomeksi. Päivitetyt säännöt ovat ladattavista kauden sivustolta työkirja-kohdasta ja päivitykset myös.

Tehtävä 1: Korotetut paikat

➔ Jos robotin koko paino on sillalla: 20 pistettä
➔ Jos yksi tai useampi lippu on vähänkin koholla, vain robotin pitämänä: 15 pistettä/ lippu
Lippupisteitä voi saada vain yhdessä siltapisteiden kanssa. Jos lippua kohottaa selkeästi vain toinen robotti, vain tämä robotti saa kyseisestä lipusta pisteitä. Poikkeus sääntöön 31: Robottien törmääminen toisiinsa on hyväksyttävää tämän tehtävän yhteydessä.

Esteiden asettaminen sillalle on kielletty. Ansaitakseen lippupisteitä robotin tulee olla toista robottia nopeampi tai vahvempi.

Sääntö 30: HÄIRINTÄ

Joukkue ei saa millään tavalla vaikuttaa negatiivisesti toisen joukkueen suoritukseen ellei robottipelin tehtävissä ole toisin määrätty. Tehtävät, joita toinen joukkue kokeilee, mutta joissa se ei onnistu teidän tai robottinne luvattoman toiminnan vuoksi, katsotaan onnistuneesti suoritetuiksi.

Sääntö 31: PELIKENTÄN VAHINGOITTAMINEN

Jos robotti irrottaa tai särkee tehtävämallin, tehtävistä joiden suorittamiseen tämä antaa ilmeistä hyötyä ei tule myöntää pisteitä.

Tehtävä 2: Nosturi

Jos koukkuun kiinnitetty sininen lohko
➔ on selvästi laskettu alaspäin: 20 p.
➔ on toisen sinisen lohkon päällä eikä kosketa mitään laitetta: 15 p. ja alempi lohko on kokonaan sinisen ympyrän sisällä: 15 p.

Tehtävä 3: Tarkastusdrone

➔ Jos tarkastusdrone riippuu tangosta (A) sillan sivustalla: 10 p.

Dronen rakennusojeesta on löytynyt virhe:

Rakennusohjeiden ensimmäisessä revisiossa oli dronen pohjalevy (ja sanka) 90 astetta väärässä asennossa. Kuvassa se on oikein.

Tehtävä 4: Villin luonnon huomioiminen

➔ Jos lepakko riippuu puun oksalla (B): 10 p.

Tehtävä 5: Talo puuhun

Jos lohkoa ei kosketa mikään laite ja sitä kannattelee vain puun
➔ isot oksat: 10 pistettä / lohko
➔ pienet oksat: 15 pistettä / lohko

Tehtävä 6: Liikenneruuhka

➔ Jos liikenneruuhka on nostettu sivuun eikä mikään laite kosketa sitä: 10 p.

Tehtävä 7: Keinu

➔ Jos keinu on vapautettu: 20 p.

Tehtävä 8: Hissi

Jos hissin liikkuvaa osaa on käännetty, eikä mikään kosketa sitä.
➔ Sininen kori on alhaalla: 15 p.
➔ Se pysyy tasapaino-asennossa: 20 p.

Hissi-tehtävämallin oikea aloitusasento: sininen kori on ylhäällä ja keltaiset kaaret kohti käynnistysaluetta

Tehtävä 9: Turvakerroin

➔ Jos koerakennus koskettaa vain ja ainoastaan sinisiä tukipilareitaan ja ainakin osa näistä on kaadettu enemmän kuin puoliksi (yli 45°): 10 pistettä/ kaadettu tukipilari.

Tehtävä 10: Teräsrakenne

➔ Jos teräsrakenne on pystyssä, kuten kuvassa, eikä mikään kosketa
sitä: 20 p.

Tehtävä 11: Innovatiivista arkkitehtuuria

Jos joukkueen suunnittelema sekä rakentama arkkitehtuuripienoismalli on selvästi sinistä rakennuslohkoa suurempi, rakennettu pelikentän mukana tulleista palikoista (no:10 merkityt pussit) ja on
➔ kokonaan minkä tahansa ympyrän sisällä: 15 p.
➔ osittain minkä tasansa ympyrän sisällä: 10 p.
Kuvassa satunnainen rakennelma. Suunnitelkaa ja rakentakaa oma rakennelma jonka sitten tuotte pelialueelle kuhunkin erään. Tarkoitus on että erän aikana ei rakenneta. Tämän tehtävän mallissa saa käyttää vain pelikentän pakkauksen mukana tulleiden numerolla 10 merkittyjen pussien palikoita. Enin osa näistä on valkoisia, mutta pussien mukana tulevien punaisien ja harmaiden palikoiden käyttö on yhtälailla sallittua. Kaikkia osia ei tarvitse käyttää.

Arkkitehtuuritehtävän pienoismalli ei saa koskettaa modulitalojen lohkoja erän lopussa.

Tehtävän 11 arkkitehtuurimallin kategoria on täsmennetty, se luetaan nyt kuuluvaksi ryhmään laitteet.

Tehtävä 12: Suunnitellaan ja rakennetaan

(Tehtävän pisteytykseen on syytä tutustua huolella.)
➔ SIJAINTI — Jos kohdeympyrässä olevan lohkon väri täsmää sen kanssa, tämä lohko on kokonaan ympyrän sisällä ja koko sen alapuoli koskettaa mattoa: 10 pistettä/ ympyrä.
(Huomautus: Sinistä ympyrää ei oteta huomioon tässä tehtävässä.)

➔ KORKEUS — Jos ympyrässä on kokonaan tai osittain talo, joka on muodostettu asettamalla pinoon ainakin yksi lohko, eikä mikään laite kosketa sitä, jokaisen nämä ehdot täyttävän talon jokainen kerros tuo rakentajalleen pisteitä: 5 pistettä/ kerros.
(Huom!: Talossa on yksi tai useampia lohkoja. Kaikkien sen ensimmäisen kerroksen lohkojen alapuolet koskettavat kauttaaltaan mattoa ja ylemmät kerrokset on rakennettu yksin näiden varaan. Lohkojen asennoilla ei ole muuten väliä, katso kuvat).

Kuljetustuet eivät saa koskettaa modulitalojen lohkoja erän päätyttyä.

Arkkitehtuuritehtävän pienoismalli ei saa koskettaa modulitalojen lohkoja erän lopussa.

Kuvasta (ehkä) selviää onko modulitalo kokonaan vai osittain sisällä.
Milloin on kyse yhdestä rakennuksesta, milloin useammasta, eli siltaongelma.
Milloin on kyse yhdestä rakennuksesta, milloin useammasta, lisää esimerkkejä.
Periaatteita: Ikkunan suunnalla ei ole väliä, mutta modulin tulee olla jokin sivu suoraan alaspäin.

Tehtävä 13: Kestävän kehityksen rakenneratkaisut

(enintään 1 kpl / talo)
➔ Jos aurinkopanelit, viherkatto ja lisäeristys on asetettu minkä tahansa osittain tai kokonaan ympyrän alueella olevan talon päälle: 10 pistettä kustakin

Tehtävä 14: Tarkkuus

(yksi seuraavista vaihtoehdoista)
➔ Jos erän lopussa jäljellä olevien tarkkuuspolettien määrä on:
6 kpl: 60 p.
5 kpl: 45 p.
4 kpl: 30 p.
3 kpl: 20 p.
2 kpl: 10 p.
1 kpl: 5 p.

Sääntö 33:

ITSENÄISESTI – Mikään laite ei kosketa kohdetta (paitsi matto).

23 Muistiinpanot

Suoritusalueelle saa tuoda muistin tueksi yhdelle A4-arkille kirjoitetut tehtävien suorittamiseen liittyvät muistiinpanot ohjelmista, mistä kohdasta robotti pitää lähettää jne. Tätä paperia ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen.

22 Käynnistysalue — kotialue

Robottia saa käsitellä vasta kun se on kokonaan KOTI-alueella, katso myös sääntö 27

Säännön nro 29 täydennys: Jos kuorma putoaa vahingossa ja jää osittain tai kokonaan käynnistysalueelle, joukkue saa pitää sen, kuitenkin niin että tällä tavalla mahdollisesti välittömästi syntyvää pistesuoritusta ei lasketa joukkueen tulokseen. Saman kuorman kanssa saa yrittää uudestaan ja ansaita pisteitä tätä kautta.

Vahinkokäynnistys, poikkeus sääntöön 27, jos teknikko ehtii pysäyttää robotin ennen kuin mikään sen osa ylittää käynnistysalueen rajaa, tästä ei seuraa tarkkuuspoletin menettämistä.

Mihinkään pelikentän osaan, joka ei ole kokonaan KOTI-alueella, ei saa koskea, paitsi tietysti käynnistykseen valmistauduttaessa.
– Poikkeus: Robotista vahingossa irronneen osan saa ottaa kentältä mistä tahansa ja milloin tahansa.

Selvennys sääntöön 22: Tarkastuksen jälkeen malleja ja laitteita saa käsitellä vapaasti KOTI-alueella.

HUOM! Käynnistysalue EI ole KOTI-alueen osa. Laitteiden tai mallien käsittely käynnistysalueella käynnistyksen ja kokonaisuudessaan KOTI-alueelle palaamisen välillä tulkitaan keskeytykseksi => robotti palautetaan lähtöalueelle, se menettää yhden tarkkuuspoletin ja kuormansa tuomarille.

Täsmennys sääntöön nro 19: Teknikot saavat pitää käsillään kiinni/tukea robottia ja laitteita niiden mahtumista tarkastusalueen sisään arvioitaessa

Sääntö 27. Keskeytys

Jos haluatte keskeyttää robotin suorituksen, teknikon tulee pysäyttää ohjelman suoritus välittömästi. Halutessanne nostakaa se rauhallisesti KÄYNNISTYS-alueelle uutta käynnistystä varten. Missä robotti oli keskeytettäessä:
➔ Kokonaan KOTI-alueella: Uudelleenkäynnistys
➔ EI kokonaan KOTI-alueella: Tarkkuuspoletin menettäminen (ja uudelleenkäynnistys)

Jos pistesuoritus perustuu robotin pysäyttämiseen käsin (keskeyttämiseen) juuri sopivalla hetkellä, kuten sillalla, joukkueelle ei tule antaa k.o. pisteitä

21. Jigien käyttö

Sääntöjen kohdat 21, 22, 23 ja 26. Teknikko ei käynnistettässä saa koskea mihinkään muuhun kuin käynnistys-painikkeeseen tms. Tämä koskee myös käynnistettäessä käytettäviä robotin suuntaamista helpottavia ohjaimia, jigejä.

Käynnistettäessä robottia se saa koskea jigiä vain jos jigi on kokonaan käynnistysalueen rajojen sisäpuolella. Tällöin jigi tulee jättää niille sijoilleen kunnes tulee seuraava keskeytys.

Muissa tapauksissa jigi nostetaan takaisin KOTI-alueelle (kokonaan) heti kohdistamisen jälkeen, ennen robotin käynnistämistä.

HUOM: Robotin ollessa retkillään käynnistysalueelle/-alueelta ei siis saa siirtää mitään!

Robotin ja tarvikkeiden kuljettaminen ja säilyttäminen

Laitteiden kuljetuslaatikko tms. laitetaan erän ajaksi tuomarin osoittamaan paikkaan. Tarkastuksen (iso/pieni tarkastusalue) kaikki säilytettävä tavara säilytetään KOTI-alueella.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *