Suomi Finland
info@fllsuomi.org

Python-ohjelmointia robotille

Python-ohjelmointia robotille

Map Unavailable

Pvm / kello
03.10.2020
10:00 am - 12:00 pm

Kategoria


Robotiikkaohjelmoinnin jatkot LEGO Mindstorms-alustalla ja Python-kielellä.

Python on monipuolinen, mutta mukavan yksinkertainen ohjelmointikieli. Robottiohjelmointi Pythonilla sisältää kuitenkin monia mielenkiintoisia alun haasteita, joihin paneudumme tämän lyhytkurssin aikana.

Asennamme Python-kielen LEGO Mindstorms -robottiin, ja käskemme robottia rappaamaan meille. Alun jälkeen ohjelmoimme robotin
– kulkemaan ja kääntymään
– hyödyntämään erilaisia antureita.

Kohderyhmänä ovat sekä oppilaat että opettajat, jotka ovat kiinnostuneet Mindstorms-ohjelmoinnista tai sen opettamisesta tai Python-kielestä.

Tapahtuma on virtuaalinen, ja kaikki tätä tapahtumaa varten luodut materiaalit jäävät näkyviin ja kaikkien avoimesti käytettäväksi, mutta opetusta ja kontaktia saa vain tässä tapahtumassa, tai muuten yhdessä sovitusti.

Vaadittavat tarvikkeet ovat LEGO Mindstorms -robotti ja siihen ohjelmointiympäristö, mielelellään tietokone. Robotin tulisi olla pyörillä toimiva kaksi moottorinen, esimerkiksi LEGOn perusmalli tai Asimov. Ongelmien debuggaamiseen kännykkä zoom-yhteydellä on kätevä apu.

Tästäkin kurssista on kaksi samansisältöistä tapahtumaa.

https://www.cod3v.info/index.php?title=Meet_and_Code_2020_II:_Python

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *